I. Generalităţi

1. Prezentele Condiţii Generale de Afaceri (CGA) sunt valabile pentru toate relaţiile noastre de afaceri prezente şi viitoare cu o altă societate denumită: „Cumpărător“. Condiţiile Generale de Afaceri ale cumpărătorului sunt valabile numai în cazul în care au fost aprobate în scris, în mod expres.

2. Convenţiile individuale încheiate în anumite cazuri (inclusiv discuţii auxiliare, completări şi modificări) prevalează faţă de prezentele CGA. Aceste convenţii devin valabile prin încheierea unui contract scris cu noi sau prin confirmarea acestora în scris de către noi.

3. Prevederile legale sunt valabile şi fără clarificări speciale, în măsura în care nu sunt modificate direct prin prezentele CGA sau nu au fost excluse în mod explicit.

II. Încheierea contractelor

1. Ofertele noastre nu sunt obligatorii. Contractul se încheie numai în momentul în care comanda Cumpărătorului este acceptată. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul predării către Cumpărător de documentaţie tehnică (de ex. desene, fişe, specificaţii), descrieri de produse sau prospecte – chiar şi în format electronic – pentru care ne rezervăm drepturi de proprietate şi de autor.

2. Ne rezervăm dreptul la aplicarea modificărilor practicate în branşă referitoare la acceptarea de către noi (de ex. prin confirmarea comenzii) a comenzii Cumpărătorului; acestea nu aduc atingere încheierii contractului.

III. Condiţii de livrare

1. În cazul în care nu se pot respecta termenele fixe de livrare din motive independente de noi (indisponibilitatea prestaţiei, de ex. din cauza nelivrării de la furnizorii noştri), vom informa neîntârziat Cumpărătorul şi vom stabili un nou termen de livrare adecvat condiţiilor. Dacă nici la noul termen de livrare nu este disponibilă prestaţia, suntem îndreptăţiţi să ne retragem total sau parţial din contract; o contraprestaţie deja obţinută va fi onorată neîntârziat. Drepturile noastre în baza legii (de ex. excluderea obligativităţii prestaţiei), precum şi drepturile Cumpărătorului în baza prezentelor CGA rămân neatinse.

2. Întârzierea livrării din partea noastră se stabileşte conform prevederilor legale. Cumpărătorul va transmite o somaţie în fiecare caz.

3. Livrarea se efectuează la alegerea noastră, din fabrică sau de la filială (locul execuţiei) în modul de expediţie care este avantajos pentru noi. Costurile suplimentare pentru un mod de expediţie ales de Cumpărător vor fi suportate de către acesta. Costurile ambalajului intră în costurile proprii.

4. Expedierea mărfii are loc pe riscul (pentru dispariţie, defecte, întârziere) Cumpărătorului. În cazul întârzierii livrării din motive care nu ni se datorează nouă, riscul se transferă în momentul semnalării pregătirii transportului. Transferul legal al riscului datorat întârzierii recepţiei rămâne neatins.

IV. Preţuri şi condiţii de plată

1. Preţul de achiziţie devine scadent şi plătibil în termen de 30 zile de la emiterea facturii şi livrarea mărfii. După trecerea termenului de plată Cumpărătorul este pus în întârziere. La preţul de achiziţie se vor aplica dobânzi pe durata întârzierii – concomitent cu rezervarea altor drepturi – la rata legală valabil aplicabilă a dobânzilor.

2. Cumpărătorul are dreptul la compensaţii sau la reţinere numai în măsura în care fiecare pretenţie a fost stabilită juridic sau recunoscută de către noi.

3. În cazul în care pretenţia noastră de plată este periclitată de lipsa prestaţiei Cumpărătorului (de ex. cerere de deschidere a unei proceduri de insolvabilitate) avem dreptul, conform legii la refuzarea prestaţiei şi – de asemenea după stabilirea unor termene – la denunţarea contractului. În cazul unor produse speciale putem declara neîntârziat denunţarea. Rămân neatinse prevederile legale referitoare la acordarea termenelor.

V. Clauza de excepţie de proprietate

1. Până la plata completă a tuturor pretenţiilor prezente şi viitoare ne prevalăm de excepţia de proprietate pentru marfă.

2. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor, mai ales cu privire la neplata preţului de cumpărare, avem dreptul, în baza prevederilor legale, de a denunţa contractul şi / sau de a solicita returnarea mărfii. Solicitarea returnării mărfii nu conţine de asemenea şi declarareadenunţării; avem dreptul să solicităm returnarea mărfii şi să ne rezervăm dreptul la denunţare. În cazul neplăţii preţului de achiziţie, aceste drepturi intră în vigoare numai după scurgerea fără rezultat a termenului, respectiv a trecerii unui ultim termen de plată adecvat.

3. Cumpărătorul are dreptul de a procesa şi / sau înstrăina marfa în cadrul derulării normale a activităţii sale. În acest caz se vor aplica în completare următoarele prevederi.

3.1 Clauza referitoare la excepţia de proprietate se referă la procesarea, amestecarea sau conectarea produselor rezultate, dar noi rămânem fabricantul. În cazul în care se păstrează drepturile de proprietate ale unor terţi, dobândim dreptul de coproprietate în raport cu valoarea mărfii. În rest, produsul se consideră marfă supusă excepţiei de proprietate.

3.2 Pretenţiile ocazionate din vânzare se cedează cu titlu de garanţie către noi de către Cumpărător, în totalitate sau proporţional cu mărimea procentului nostru de coproprietar. Obligaţiile Cumpărătorului menţionate la punctul 2 se aplică şi la pretenţiile cesionate. Cumpărătorul are aceleaşi drepturi ca şi noi pentru obţinerea pretenţiilor.

3.3 În cazul în care valoarea garanţiei depăşeşte pretenţiile noastre cu peste 10 %, la cererea Cumpărătorului vom putea aplica garanţiile după propria alegere.

VI. Pretenţiile Cumpărătorului referitoare la lipsuri

1. În baza prevederilor legale, ne asumăm responsabilitatea pentru lipsa de vicii materiale şi juridice (inclusiv livrări false şi incomplete) a mărfii, în cazul în care nu se prevede altceva în continuare. Prevederile legale referitoare la regresul către furnizori rămâne neatins în orice caz.

2. Sunt valabile numai acele convenţii referitoare la compoziţie care constituie obiectul respectivului contract. În completarea reglementărilor legale, marfa este considerată liberă de orice vicii materiale, atunci când proprietăţile acesteia sunt cele aşteptate de Cumpărător conform descrierii produsului furnizat de către noi. Pentru declaraţiile publice ale unor terţi (de ex. declaraţii de reclamă) nu ne asumăm răspunderea.

3. Pretenţiile Cumpărătorului referitoare la vicii presupun stabilirea acestora în baza verificărilor şi stabilirii condiţiilor de garanţie legale. Cumpărătorul ne va acorda timpul şi posibilitatea necesare pentru verificarea mărfii.

4. În cazul stabilirii viciilor, putem alege dacă lipsa se îndepărtează prin îndepărtarea defectului (reparaţie) sau livrarea unor mărfuri fără defecte (livrare de schimb). Rămâne neatins dreptul nostru legal de refuz.

5. Dacă nu a reuşit îndeplinirea obligaţiei din partea noastră sau în cazul în care termenul stabilit de către Cumpărător pentru îndeplinirea ulterioară a obligaţiilor a trecut fără succes sau se poate renunţa la aceasta, în baza prevederilor legale, cumpărătorul poate denunţa contractul sau reduce preţul de cumpărare. Dreptul la denunţare nu se aplică în cazul unui viciu minor.

6. Pretenţiile cumpărătorului la despăgubire, respectiv înlocuirea cu eforturi mari se aplică numai în cazul prevederilor următoare, în rest sunt excluse.

VII. Alte responsabilităţi

1. Acordăm despăgubiri – indiferent de fundamentarea juridică – numai în cazul unei neglijenţe crase şi relei intenţii. Ne asumăm responsabilitatea în cazul unei neglijenţe simple, astfel:

– pentru defecte ocazionate ca urmare a decesului, accidentării corporale sau afectării sănătăţii;

– pentru defecte ocazionate prin încălcarea unei obligaţii majore contractuale; în acest caz, răspunderea noastră se limitează numai la înlocuirea defectului apărut în mod previzibil, tipic.

Prezentele pretenţii nu sunt valabile în cazul în care am ascuns un defect sau am preluat o garanţie. Aceleaşi prevederi sunt valabile pentru pretenţiile Cumpărătorului în baza legii garanţiei produselor.

2. În afara răspunderii noastre în caz de defect, se aplică dreptul retragerii sau rezilierii Cumpărătorului din cauza încâlcirii obligaţiilor noastre din vina noastră; se exclude dreptul liber la reziliere. Denunţarea sau rezilierea se vor face prin declaraţie scrisă din partea noastră. În rest sunt valabile prevederile legale şi efectele juridice în vigoare.

3. În cazul asumării răspunderii pentru data de valabilitate, aceasta se preia numai în cazul depozitării, a se vedea data expirării de pe eticheta produsului.

VIII. Prescripţia

1. Termenul general de prescripţie pentru viciile materiale şi juridice este de un an de la livrare.

2. Pentru construcţii şi materiale, termenul de prescripţie este de doi ani de la livrare. Reglementările special referitoare la prescripţia regresului legal al furnizorului rămân neatinse şi acţionează în favoarea Cumpărătorului, chiar şi atunci, când prestaţia pentru Consumator nu se efectuează pe baza unui contract de achiziţie, ci a unui contract de prelucrare cu termen de prescripţie de cinci ani.

3. În toate cazurile se aplică reglementările legale referitoare la pretenţiile de restituire de urgenţă ale terţilor, pentru regresul furnizorilor, precum şi pentru cazul unei înşelătorii.

4. În măsura în care datorăm unui Cumpărător daune contractuale din cauza sau ca urmare a unor lipsuri, sunt valabile termenele legale de prescripţie nereduse. Aceste termene de prescripţie sunt valabile şi pentru pretenţiile de despăgubire concurente in afara contractului, dacă prin aplicarea prescripţiei legale regulate nu se recomandă un termen de prescripţie mai scurt. Termenele de prescripţie prevăzute în legea garantării produsului rămân valabile.

IX. Dreptul aplicabil şi instanţa competentă

1. Premisele şi efectele dreptului de proprietate se supun dreptului aplicabil la locul de depozitare al obiectului. Pentru contractele transfrontaliere se aplică prevederile internaţionale care se vor prelua în formele contractuale în versiunea valabilă.

2. Instanţa competentă în probleme comerciale este tribunalul din oraşul Vânzătorului. Avem totodată dreptul să depunem plângere şi la instanţa Cumpărătorului.

Politică de confidențialitate – GDPR SC 4K Services SRL

A. Introducere

 1. Confidențialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică explică ce vom face cu informațiile dumneavoastră personale.
 2. Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru.

B. Colectarea informațiilor personale

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

 1. informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
 2. informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;
 3. informații precum adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți atunci când ne contactați prin formularul nostru de contact – https://www.4kservices.ro/en/?page_id=48;
 4. informații pe care le introduceți în timp ce utilizați serviciile de pe website-ul nostru;
 5. informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați;
 6. informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
 7. orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

C. Utilizarea informațiilor dvs. personale

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru:

 1. administrarea website-ului și a afacerii noastre;
 2. personalizarea website-ului nostru pentru dvs.;
 3. autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
 4. furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru;
 5. trimiterea de rapoarte, facturi și notificări de plată către dvs. și colectarea plăților de la dvs.;
 6. trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;
 7. trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
 8. trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail, dacă l-ați solicitat (ne puteți informa oricând dacă nu mai doriți această comunicare);
 9. trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la companiile unor terți selectați cu atenție, care considerăm că vă pot interesa, prin poștă sau, acolo unde ați consimțit în mod specific, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing);
 10. furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);
 11. abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru;
 12. păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 13. verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată); și
 14. alte utilizări.

Fără consimțământul dvs. expres, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți pentru marketingul direct din partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți.

D. Divulgarea informațiilor personale

Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații, ofițerii, asigurătorii, consilierii profesioniști, agenții, furnizorii sau subcontractanții noștri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem dezvălui informațiile dvs. personale oricărui membru, după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem divulga informațiile dvs. personale:

 1. în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 2. în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
 3. pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);
 4. către cumpărătorul (sau potențialul cumpărător) al oricărei afaceri sau oricărui bun pe care le-am vândut (sau avem în plan să îl vindem); și
 5. oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente pentru divulgarea informațiilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună divulgarea informațiilor personale.

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

E. Transferuri internaționale de date

 1. Informațiile pe care le colectăm pot fi stocate, prelucrate și transferate între oricare dintre țările în care funcționăm pentru a ne permite să utilizăm informațiile în conformitate cu această politică.
 2. Informațiile colectate pot fi transferate între următoarele țări care nu au instituite legi de protecție a datelor personale echivalente cu cele în vigoare în Spațiul Economic European: China
 3. Sunteți de acord în mod expres cu transferurile de informații personale descrise în această Secțiune (E).

F. Păstrarea informațiilor personale

 1. Această Secțiune F stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ajuta la asigurarea respectării obligațiilor noastre legale cu privire la păstrarea și ștergerea informațiilor personale.
 2. Informațiile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.
 3. Fără a aduce atingere articolului F-2, de obicei ștergem datele cu caracter personal care se încadrează în categoriile prezentate mai jos la data stabilită mai jos: 
  1. informațiile de tip personal vor fi șterse în ultima săptămână din luna Decembrie, în fiecare an și
  2. Alte tipuri de informații  în ultima săptămână din luna Decembrie, în fiecare an.
 4. În pofida celorlalte dispoziții din această Secțiune F, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:
  1. în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
  2. dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; și
  3. pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);

G. Securitatea informațiilor dvs. personale

 1. Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.
 2. Vom stoca toate informațiile personale
 3.  pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).
 4. Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.

H. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică anual publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunța despre modificările aduse acestei politici prin e-mail.

I. Drepturile dvs.

Ne puteți solicita să vă oferim orice informații personale deținem despre dvs.; furnizarea acestor informații va fi supusă următorilor termeni:

 1. Se vor furniza gratuit, fără a percepe vreo  taxă; și
 2. furnizarea de dovezi suficiente cu privire la identitatea dvs. Putem reține informațiile personale pe care le solicitați în măsura permisă de lege.

Ne puteți solicita în orice moment să nu prelucrăm informațiile dvs. personale în scopuri de marketing.

În practică, de obicei fie vă exprimați acordul expres prealabil cu privire la utilizarea informațiilor dvs. personale în scopuri de marketing, fie vă vom oferi posibilitatea de a renunța la utilizarea informațiilor dvs. personale în scopuri de marketing.

J. Site-uri terțe

Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu de facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

K. Actualizarea informațiilor

Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.